مراحل کار با نت پایدار

 

جلسه حضوری یا تلفنی

ابتدا نیاز به برگزاری جلسه حضوری/تلفنی/اسکایپ یا... است تا جزییات پروژه مشخص شود در این جلسه تمام جزییات کسب و کار شما را یادداشت میکنیم تا در مرحله بعد بتوانیم تا حد زیادی پروژه را مطابق با نظرات و ایده های شما پیاده سازی کنیم.

 

برنامه ریزی

بعد از دریافت چک لیست و جزییات لازم برای طراحی و کل پروژه نیاز به برنامه ریزی داریم که طبق این برنامه پروژه را استارت بزنیم.در این برنامه ریزی مدت زمان اجرا,کارهای لازم و... مشخص می شود

 

طراحی و اجرا طرح

طراحی سایت شروع می شود .به طور معمول زمانی حدود ۲۰ تا ۲۵ روز کاری زمان نیاز است تا دموی اولیه برای کارفرما آماده شود

 

تحویل دمو و تست سایت

بعد از زمان مشخص شده برای طراحی دموی اولیه سایت برای کارفرما ارسال می شود.زمانی حدود ۵ الی ۷ روز برای تغییرات احتمالی از سوی کارفرما و همچنین تست های نهایی سایت در نظر گرفته می شود.

 

تحویل سایت

بعد از انجام تغییرات احتمالی کارفرما و تست های سایت آنرا رونمایی کرده و به کارفرما ارایه می شود