شما به صورت آنلاین می توانید هزینه طراحی سایت خودتون رو با توجه به امکانات و نوع طراحی که میخواهید انجام شود در صفحه “برآورد قیمت” تعیین کنید.

برآورد قیمت

زمانی که شما امکانات سایت خود را در قسمت برآورد قیمت تعیین می کنید مدت زمان تقریبی در روی سرویس ها وجود دارد.

به صورت معمول بین ۴ الی ۱۰ روز کاری می باشد

شما می بایست ابتدا در قسمت برآورد قیمت  نوع طراحی و امکانات وب سایت خود را تعیین کنید.سپس با پرداخت ۳۰ تا ۵۰ درصد مبلغ کل,فرمی برای شما ارسال می شود تا اطاعات لازم برای تکمیل سایت و آشنایی بیشتر ما با شما تکمیل شود و برای ما ارسال کنید.بعد از ارسال این فایل طراحی سایت شما شروع می شود.

در حین زمان طراحی قرار داد شما به همراه یک سری آموزش های لازم برای شما ارسال می شود