حوزه فعاليت: مشاوره کودک
آدرس وبسايت: http://www.moshaverkodak.com
موقعيت جغرافيايي: هرمزگان، بندرعباس
موسس: خانم فاطمه آسا

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress

حوزه فعاليت: سخنرانی و فن بیان

آدرس وبسايت: http://bahrampoor.com
موقعيت جغرافيايي: تهران،تهران
موسس: آقای محمد پیام بهرام پور

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت: پوشاک کودک
آدرس وبسايت: http://www.mehrekoodak.ir
موقعيت جغرافيايي: خراسان رضوی،مشهد
موسس: آقای یزدی نژاد

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress

حوزه فعاليت: روش تدریس

آدرس وبسايت: http://raveshtadris.com
موقعيت جغرافيايي: خراسان رضوی،مشهد
موسس: آقای محمد حافظی نژاد

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت: مشاوره حقوقی
آدرس وبسايت: http://www.vakil-yar.com
موقعيت جغرافيايي: تهران،تهران
موسس: خانم پروانه فیض الهی

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت: تدریس خصوصی
آدرس وبسايت: http://www.emtehanyar.com
موقعيت جغرافيايي: تهران،تهران
موسس: آقای رضا گرائی

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت: ویراستاری و نگارش ادبی
آدرس وبسايت: http://www.virastaran.net
موقعيت جغرافيايي: تهران،تهران
موسس: آقایان محمدمهدی باقری و مهدی صالحی

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت: کسب و کار
آدرس وبسايت: http://kasbokareshoma.com
موقعيت جغرافيايي: هرمزگان،بندرعباس
موسس: آقاي عليرضا جعفري

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت: شعر و ادبیات
آدرس وبسايت: http://www.sherohonar.com
موقعيت جغرافيايي: تهران،تهران
موسس: خانم چکامه خاوری و آقای حسن زینلی

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت: آموزش تمرکز و تفکر
آدرس وبسايت: http://sara-hamidi.com/
موقعيت جغرافيايي: تهران،تهران
موسس: خانم سارا حمیدی
sara-hamidi.com
تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت شعر و ادبیات 
آدرس وبسايت: https://qurantr.com/
موقعيت جغرافيايي: تهران،تهران
موسس: آقای مهدی باقری

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
فعاليت در حوزه مهندسی و ساخت و ساز
آدرس وبسايت: http://neginomran.com/
موقعيت جغرافيايي: کرج،کرج
موسس: آقای علی قربانی

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت: اعتماد به نفس و عزت نفس
آدرس وبسايت: http://behdadbakhshi.com/
موقعيت جغرافيايي: تهران،تهران
موسس: بهداد بخشی
http://behdadbakhshi.com/
تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت: مشاوره تحصیلی
آدرس وبسايت: http://www.potansiel.com
موقعيت جغرافيايي: تهران،تهران
موسس: آقای علیرضا مطلبی

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت: موفقيت و بهبود مهارت هاي فردي
آدرس وبسايت: https://seifabadi.com/
موقعيت جغرافيايي: تهران،تهران
موسس: علیرضا سیف آبادی
seifabadi.com
تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت: سخنران در مدیریت،منابع انسانی،استعدادیابی و استخدام
آدرس وبسايت: http://zakerani.com/
موقعيت جغرافيايي: تهران،تهران
موسس: خانم سمیرا ذاکرانی
http://zakerani.com/
تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
حوزه فعاليت انواع دستگاه های بسته بندی و ارایه دهنده خدمات چاپ در ایران
آدرس وبسايت: https://ppackco.ir/
موقعيت جغرافيايي: تهران،تهران
موسس: آقای حسن زینلی

تکنولوژي هاي استفاده شده:
Javascript,Css,html5,Php,Wordpress
logo-samandehi